Màu Xanh Kỷ Niệm
Hot
7.5
7.5

Màu Xanh Kỷ Niệm

0 Votes 117

Màu Xanh Kỷ Niệm

Kiều Trâm
Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau
Hot
6.9
6.9

Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau

0 Votes 112

Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau

Quân Bảo, Phan Diễm
Không Bao Giờ Quên Anh
Hot
9.4
9.4

Không Bao Giờ Quên Anh

0 Votes 74

Không Bao Giờ Quên Anh

Lương Gia Huy, Dương Hồng Loan
Kẻ Đau Tình
Hot
8.6

Kẻ Đau Tình

09/08/2019
8.6

Kẻ Đau Tình

0 Votes 25

Kẻ Đau Tình

Lương Gia Huy
Hương Tình Yêu
Hot
5.6

Hương Tình Yêu

09/08/2019
5.6

Hương Tình Yêu

0 Votes 24

Hương Tình Yêu

Quân Bảo, Quỳnh Trang
Huế Buồn
Hot
6.6

Huế Buồn

09/08/2019
6.6

Huế Buồn

0 Votes 27

Huế Buồn

Kiều Trâm
Hai Mùa Mưa
Hot
9.1

Hai Mùa Mưa

09/08/2019
9.1

Hai Mùa Mưa

0 Votes 20

Hai Mùa Mưa

Lương Gia Huy, Lâm Hùng
Giọt Lệ Đài Trang
Hot
5.3
5.3

Giọt Lệ Đài Trang

0 Votes 18

Giọt Lệ Đài Trang

Ngọc Sơn, Lương Gia Huy
Rồi Hai Mươi Năm Sau
Hot
5.8
5.8

Rồi Hai Mươi Năm Sau

0 Votes 39

Rồi Hai Mươi Năm Sau

Kiều Trâm
Hoa Sứ Nhà Nàng
Hot
7.7

Hoa Sứ Nhà Nàng

08/08/2019
7.7

Hoa Sứ Nhà Nàng

0 Votes 27

Hoa Sứ Nhà Nàng

Kiều Trâm
Em Đi Trên Cỏ Non
Hot
6.1
6.1

Em Đi Trên Cỏ Non

0 Votes 13

Em Đi Trên Cỏ Non

Kiều Trâm
Nhớ Lắm Việt Nam
Hot
7.3
7.3

Nhớ Lắm Việt Nam

0 Votes 12

Nhớ Lắm Việt Nam

Giang Trường
Người Đã Như Mơ
Hot
5.9
5.9

Người Đã Như Mơ

0 Votes 11

Người Đã Như Mơ

Ngọc Hân
9.4

Nếu Chúng Mình Cách Trở

0 Votes 9

Nếu Chúng Mình Cách Trở

Lương Gia Huy, Dương Hồng Loan
Mười Năm Tái Ngộ
Hot
8.8
8.8

Mười Năm Tái Ngộ

0 Votes 8

Mười Năm Tái Ngộ

Lâm Hùng, Lương Gia Huy
Back to top