Trong Vòng Tay Bè Bạn

Vui lòng nâng cấp gói vip để xem nội dung này.

Trong Vòng Tay Bè Bạn

Trong Vòng Tay Bè Bạn - Tập 1

2.4 /5
4 Đánh giá

42

Thông tin

Diễn viên chính

Nội dung chính

Trở thành “Nhân vật nổi tiếng”, mải mê với danh tiếng, chủ quan, tự mãn, xao nhãng luyện tập, Đốm phải trả giá bằng những thất bại nặng nề.

BÌNH LUẬN

Back to top